Dans un communiqué en langue kabyle, l’URK a fait savoir qu’il soutient la mobilisation sociale en Kabylie. Il appelle à suivre le mot d’ordre de grève décidée pour la journée 31 janvier et rejoindre le sit-in devant le siège de la CASNOS de Tizi Wezzu. Au plus près des préoccupations des Kabyles, l’URK s’investit dans les luttes sociales et approfondit ainsi son ancrage local. Voici le communiqué dans son intégralité.

I Tegduda Taqbaylit

Tamurt n Iqbayliyen teṭṭidir di lḥif d twaɣit. Adavu amhersan amesvaṭli n Lezzayer ixenneq tadamsa di tɣiwanin s tevzart yettṛuḥun anda nniḍen ; tettaččar ikufan i ɣ-yexḍan. Asefti n tedrimt i d-yeslalayen imeḍqan n uxeddim i d yettawin tavaɣurt i twaculin, yettmagar uguren imeqranen di tuddar d-temdinin tiqvayliyin.

Rrevrav,axḍaf, iɛekkuṛen di lbnakat, akessar d usawen di yal tadvalt, tijeɛɛal, asedrem n twennaḍt … ulac tin ur yesdesdec ara Butefliqa d wid-is akken ad snejlin imawlan n tedrimt, ad ŗẓen ifadden i unegmu.

Lvaṭel d meḥyaf i ixeddem unavaḍ azzayri di tkubbanit Cevital d ttvut i d-yufraran am yiṭij ɣef kaŗuh d uɣullu izeɣden imḍebren izzayiren mgal tamurt nneɣ. Ivan-ed d akken asenfaŗ adamsan amenzu n udavu n Lezzayer di tmurt n Iqvayliyen d asefrek n lḥif d timuɣvent. Segmi i s yekkes izerfan-is isertanen, idelsanen, yuɣal yekkat s wayen yellan ger ifassen-is ad islaẓ tiwaculin tiqvayliyin.

Amussu “I Tegduda Taqvaylit – URK” ivedd ɣer tama n ixeddamen d imseftan idamsanen i iqeddcen akken ad svdden tadamsa yegman di tmurt nneɣ. I lmend n waya, ad nessawal i yal yiwet , i yal yiwen akken ad fken tayett i tmesvaniyin ara d-yilin ass n 31 di yennayer 2018 di Tizi Wezzu. Afus deg ufus taɛekkumt ẓẓayen ad tifsus.

Win ur nekmiz i yiman-is ulac win ara s-ikemzen. Liser ur d-yettas ara si Lezzayer. D awanek aqvayli ara d-yawin talwit d tlelli.

Ad tidir Tegduda Taqvaylit, tamadayt tinmettit

Ad yidir Uɣlan Aqvayli

Appel à la grève: